- PALAS -

Palas tuo monipuoliset eläinkoulutuspalvelut helposti saataville niin yksityisasiakkaiden kuin yritystenkin tarpeisiin

Janika Silfverberg

ELÄINTENKOULUTTAJA

Eläinten hyvinvoinnin edistäminen on aina ohjannut elämääni, ja tavoitteeni myös eläinkoulutuksen ammattilaisena onkin hyvinvoiva eläin. Minulle tärkeintä työssäni on vuorovaikutuksen lisääminen eläimen ja ihmisen välillä sekä molempien osapuolten yhteiselon helpottaminen.

Kaikessa kouluttamisessa avainasemassa on eläimen osallistaminen ja sen halu tehdä itse oikeita ratkaisuja. Eläinlähtöisesti toteutettu kouluttaminen ei pelkästään lisää hyvinvointia, vaan on myös tehokas tapa saada kestäviä tuloksia ja vaalia eläimen motivaatiota sekä suhdetta ihmiseen.
Autan asiakkaitani hallitsemaan positiivisen ja ratkaisukeskeisen kouluttamisen työkaluja myös itse ja löytämään ilon eläimen kanssa harjoitteluun.

Jatkuva oppiminen on tärkeää myös itselleni, ja käytännön kokemuksen lisäksi kartutan osaamistani kouluttautumalla aktiivisesti ja kansainvälisesti. Pyrin omalta osaltani edistämään alan kehittymistä Suomessa ja tuomaan tietoa ja taitoja myös muiden eläinalan ammattilaisten ja harrastajien saataville.

Opastan mielelläni kaikkia eläinten parissa toimivia, ja kaiken lähtökohtana on arvostus jokaista eläintä ja asiakasta kohtaan. Kouluttaessani keskityn ennen kaikkea onnistumisiin ja niiden lisäämiseen. Rento ja kannustava ilmapiiri turvaa miellyttävän oppimisympäristön joka lajin oppijoille.

YHTEISTYÖSSÄ